preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


جلسه تحویل قطعی پروژه های عمرانی شهرداری بجنورد
جلسه تحویل قطعی پروژه های عمرانی شهرداری بجنورد برگزارشد این جلسه به ریاست مهندس کشمیری – معاون فنی و امور زیربنایی شهرداری و با حضور مدیران و کارشناسان حوزه عمران امروز پنج شنبه مورخ ۹ / ۱۰ / ۱۴۰۰ در محل دفتر معاونت ، برگزار شد . مهندس کشمیری چالش ها و قواعد و اصول تحویل پروژه به کارفرما را برای همکاران تشریح کرده و گفت: درانجام تعهدات با قید ضمانت نامه ها ، ضروری است کلیه موارد از زمان تحویل تا واگذاری بابت نقص های اجرایی بررسی شود. به گفته مهندس کشمیری زمانی پروژه می تواند قطعی باشد که بدون هیچ نقصی دراجرا توسط پیمانکار به کارفرما درزمان موعد تعیین شده تحویل داده شود. بررسی دقیق اسناد و مدارک پیمان موضوع دیگری بود که مهندس کشمیری به آن اشاره کرد و حول محور آن گفتگو برای رفع اشکالات همکاران انجام گرفت. #شهرداری_عمران_جلسه_تحویل_قطعی_پروژه
جلسه تحویل قطعی پروژه های عمرانی شهرداری بجنورد برگزارشد این جلسه به ریاست مهندس کشمیری – معاون فنی و امور زیربنایی شهرداری و با حضور مدیران و کارشناسان حوزه عمران امروز پنج شنبه مورخ ۹ / ۱۰ / ۱۴۰۰ در محل دفتر معاونت ، برگزار شد . مهندس کشمیری چالش ها و قواعد و اصول تحویل پروژه به کارفرما را برای همکاران تشریح کرده و گفت: درانجام تعهدات با قید ضمانت نامه ها ، ضروری است کلیه موارد از زمان تحویل تا واگذاری بابت نقص های اجرایی بررسی شود. به گفته مهندس کشمیری زمانی پروژه می تواند قطعی باشد که بدون هیچ نقصی دراجرا توسط پیمانکار به کارفرما درزمان موعد تعیین شده تحویل داده شود. بررسی دقیق اسناد و مدارک پیمان موضوع دیگری بود که مهندس کشمیری به آن اشاره کرد و حول محور آن گفتگو برای رفع اشکالات همکاران انجام گرفت. #شهرداری_عمران_جلسه_تحویل_قطعی_پروژه

خبرهای شهری