preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


جلسه هماهنگی بین بخشی با موضوع درآمد زایی در شهردا
جلسه هماهنگی بین بخشی با موضوع درآمد زایی در شهرداری بجنورد برگزارشد
جلسه هماهنگی بین بخشی با موضوع درآمد زایی در شهرداری بجنورد برگزارشد صبح امروز جلسه ای به مدیریت آقای روشن ضمیر معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری و با حضور معاونین دو منطقه و مدیران حوزه مالی برگزارشد. محسن روشن ضمیر عنوان کرد: دوماه سخت مالی را پیش رو داریم که باید همکاران همت بیشتری برای جذب درآمدها در راستای اجرای دیون و تعهدات شهرداری بکار ببندند. وی ارائه طرح های توجیهی برای جذب بودجه را ضروری دانست و گفت: تمرکز همکاران باید روی پرونده های کلان باشد و درگیر روزمرگی نباشند. تقویت و تکمیل بانک اطلاعات املاک و اولویت قائل شدن به رسیدگی پرونده توافقات و بازگشایی ها ازدیگرمحورهای مورد بحث جلسه بود. آقای سعادتی رئیس امورمالی شهرداری گفت: همکاران از نیمه رها کردن پروژه ها احتراز کنند ، نباید برای بودجه سال آینده از امسال تعهد ایجاد کنیم. آقای سیامکی مدیر درآمد شهرداری نیز توجه به بند های صورتجلسه ها را مورد تاکید قرارداد و گفت درمحاسبات باید مبنا به قیمت روز محاسبه شود . #شهرداری_بجنورد_جلسه_جذب_درآمد_هماهنگی_بین_بخشی

خبرهای شهری