preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


ادغام دو سازمان پسماند استان و شهرستان و نگرانی
ادغام دو سازمان پسماند استان و شهرستان و نگرانی
ادغام دو سازمان پسماند استان و شهرستان و نگرانی ۹۲ نیروی انسانی درباره وضعیت قرارداد با این سازمان در نشست نمایندگانی از پرسنل سازمان پسماند با شهردار بجنورد در خصوص وضعیت قراردادها و تعیین تکلیف وضعیت آتی پرسنل گفتگو شد . دکتر حمیدی عنوان کرد : اولویت اول ما تلاش برای جذب خواهد بود ؛ اما اگر این شرایط فراهم نباشد؛ در مفاد قرارداد با بخش خصوصی ؛ حفظ حقوق پرسنل را در نظر خواهیم گرفت. این نشست ظهر امروز در دفتر شهردار انجام شد.

خبرهای شهری