preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


ملاقات مردمی شهرداری
جلسه ملاقات مردمی به آیین هرهفته امروز سه شنبه 14 دی درمحل دفتر شهردار بجنورد برگزارشد دراین جلسه درخواستهای مختلفی از جمله صدور مجوز برای اراضی قولنامه ای با کسر عرصه ، بازگشت یا درخواست کار ، تسهیلات در قبال عقب نشینی املاک مطرح شد. دکترحمیدی شهردار بجنورد گفت: جذب در هرسازمانی منوط به برگزاری آزمونهای استخدامی است که در موعد مجاز نسبت به اعلام فراخوان اطلاع رسانی عمومی خواهد شد.همچنین دراین جلسه بررسی روند توافقات انجام شده در سنوات گذشته را منوط به بررسی های دقیق درفرایند های سازمانی دانست. این اولین هفته است که فرایند جلسه ملاقات مردمی در شهرداری سیستمی اجرا شد . اجرای سیستمی ملاقات مردمی با ثبت درخواست در سیستم از طریق شبکه تلفن همراه یا دفاتر پیشخوان انجام گرفته و بعد از ارجاع برای مدیران و ثبت پاسخ ، در فرایند ارجاع به شهردار در دستور بررسی قرار می گیرد. دکترحمیدی پیاده سازی سیستمی ملاقات مردمی را در راستای حفظ حقوق شهروندی و تکریم شهروندان انجام می گیرد. #شهرداری_بجنورد_ملاقات_مردمی
جلسه ملاقات مردمی به آیین هرهفته سه شنبه 14 دی درمحل دفتر شهردار بجنورد برگزارشد دراین جلسه درخواستهای مختلفی از جمله صدور مجوز برای اراضی قولنامه ای با کسر عرصه ، بازگشت یا درخواست کار ، تسهیلات در قبال عقب نشینی املاک مطرح شد. دکترحمیدی شهردار بجنورد گفت: جذب در هرسازمانی منوط به برگزاری آزمونهای استخدامی است که در موعد مجاز نسبت به اعلام فراخوان اطلاع رسانی عمومی خواهد شد.همچنین دراین جلسه بررسی روند توافقات انجام شده در سنوات گذشته را منوط به بررسی های دقیق درفرایند های سازمانی دانست. این اولین هفته است که فرایند جلسه ملاقات مردمی در شهرداری سیستمی اجرا شد . اجرای سیستمی ملاقات مردمی با ثبت درخواست در سیستم از طریق شبکه تلفن همراه یا دفاتر پیشخوان انجام گرفته و بعد از ارجاع برای مدیران و ثبت پاسخ ، در فرایند ارجاع به شهردار در دستور بررسی قرار می گیرد. دکترحمیدی پیاده سازی سیستمی ملاقات مردمی را در راستای حفظ حقوق شهروندی و تکریم شهروندان انجام می گیرد. #شهرداری_بجنورد_ملاقات_مردمی

خبرهای شهری