preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


شرکت شهرداری بجنورد در پویش پاکبان شهرمن با مدرسه
شهرداری بجنورد در پویش پاکبان شهرمن " از دانش آموزان مدرسه قدردانی کرد صبح امروز مهندس گودرزی معاون اجرایی شهرداری منطقه دو از اجرای پویش " من یک رفتگر هستم " خبرداد وگفت: این پویش باعنوان " نامه ای به پاکبان محله" انجام گرفت و دانش اموزان اقدام به نوشتن نامه تحت این عنوان کردند. مجتبی گودرزی گفت: شهرداری منطقه دو نیز به منظورتشویق دانش آموزان طی بازدید از مدرسه شاهد فرشتگان ، هدایای فرهنگی را تقدیم دانش آموزان کرد. #شهرداری_بجنورد_تقدیر_دانش_آموزان_نامه_به_پاکبان مدیریت شهری شهرداری بجنورد
شهرداری بجنورد در پویش پاکبان شهرمن " از دانش آموزان مدرسه قدردانی کرد صبح امروز مهندس گودرزی معاون اجرایی شهرداری منطقه دو از اجرای پویش " من یک رفتگر هستم " خبرداد وگفت: این پویش باعنوان " نامه ای به پاکبان محله" انجام گرفت و دانش اموزان اقدام به نوشتن نامه تحت این عنوان کردند. مجتبی گودرزی گفت: شهرداری منطقه دو نیز به منظورتشویق دانش آموزان طی بازدید از مدرسه شاهد فرشتگان ، هدایای فرهنگی را تقدیم دانش آموزان کرد. #شهرداری_بجنورد_تقدیر_دانش_آموزان_نامه_به_پاکبان مدیریت شهری شهرداری بجنورد

خبرهای شهری