preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


زنجیره مهرورزی در پرتوی اجرای مواسات مومنانه
زنجیره مهرورزی در پرتوی اجرای مواسات مومنانه و توزیع غذای نذر #شهرداری_بجنورد_پیشگام مشارکت در#مواسات همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا، ۳۲ دیگ غذای نذری با مشارکت شهرداری بجنورد ؛ کمیته امداد، بسیج دانشجویی و ستاد مردمی گرامیداشت شهادت سردارآسمانی در بجنورد طبخ و توزیع شد. _ به گفته موفق ؛ رییس سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری بجنورد ، تدارک پخت غذای نذری تا توزیع ان توسط نیروهای بسیج مردمی از جمع پرسنل شهرداری و دستگاههای مشارکت کننده شکل گرفت. _ توزیع غذا در محلات کم برخوردار شهر انجام گرفت. _ سطح مشارکت و همراهی مردم درمشارکت برای اجرای برنامه های اجتماعی نسبت به سالهای گدشته رشد چشمگیری داشته . مدیریت ارتباطات شورای اسلامی و شهرداری بجنورد_
زنجیره مهرورزی در پرتوی اجرای مواسات مومنانه و توزیع غذای نذر #شهرداری_بجنورد_پیشگام مشارکت در#مواسات همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا، ۳۲ دیگ غذای نذری با مشارکت شهرداری بجنورد ؛ کمیته امداد، بسیج دانشجویی و ستاد مردمی گرامیداشت شهادت سردارآسمانی در بجنورد طبخ و توزیع شد. _ به گفته موفق ؛ رییس سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری بجنورد ، تدارک پخت غذای نذری تا توزیع ان توسط نیروهای بسیج مردمی از جمع پرسنل شهرداری و دستگاههای مشارکت کننده شکل گرفت. _ توزیع غذا در محلات کم برخوردار شهر انجام گرفت. _ سطح مشارکت و همراهی مردم درمشارکت برای اجرای برنامه های اجتماعی نسبت به سالهای گدشته رشد چشمگیری داشته . مدیریت ارتباطات شورای اسلامی و شهرداری بجنورد_

خبرهای شهری