preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


35 هزار اصله نهال در بجنورد هرس شد
35 هزار اصله نهال در بجنورد هرس شد
35 هزار اصله نهال در بجنورد هرس شد رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری بجنورد گفت: - طرح بازپیرایی و هرس درختان در راستای اجرای نگهداشت شهر و اجرای عملیات زراعی در بوستانها و بلوارهای سطح شهر و پارکهای جنگلی انجام می گیرد. - با هرس به موقع درختان می توان شاهد افزایش تولید شاخه های جوان ، فرم دهی بهتر و حذف شاخه های خشک و آفت زده شد. - 35 هزار اصله نهال در سطح شهر و بوستانها هرس شده است و به موازات آن شمشادها نیز بازپیرایی و فرم دهی می شود. - بهترین فصل برای هرس ، زمانی است که گیاهان در کمترین حد فعالیت فیزیولوژیکی و متابولیسمی هستند . - برقراری توازن بین اندامهای تنفسی گیاهان ، ایجاد نمای بصری شهری ازدیگر مزیت های اجرای هرس درختان است. #شهرداری#بجنورد#هرس#درختان#بازپیرایی#

خبرهای شهری