preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


آموزش شهروندی درب ضد حریق چیست
آموزش شهروندی درب ضد حریق چیست و آیا شما به نصب آن نیاز دارید یا خیر؟ باید بگوییم که این نوع از درب‌ها همان‌طور که از اسمشان پیداست از مقاومت بالایی در برابر آتش‌سوزی برخوردار هستند و از انتقال آتش از یک بخش ساختمان به بخش دیگر پیشگیری می کند. سرپرست سازمان آتش نشانی ماهیت استفاده از درب های ضدحریق را کند کردن سرعت انتشار آتش در بخش‌های مختلف ساختمان می داند و می گوید: ساکنین مجتمع های مسکونی با استفاده از درب ضد حریق در حقیقت برای خود زمان می خرند تا آتش نشانان به محل آتش سوزی برسند. محمد حسن صحراگرد ادامه می دهد: فضای پلکان در مواقع آتش سوزی باید یک فضای امن و بدون خطر باشد تا ساکنین بتوانند ساختمان را تخلیه نمایند و بدون درب ضد حریق این امکان میسر نیست. مسئول پیشگیری آتش نشانی هم حداقل مقاومت درب ضد حریق در برابر شعله را دو ساعت ذکر می کند و از شهروندان می خواهد تا درب ضد حریق در دو طرف هم سطح باشد و پاخور اضافی نداشته باشد و حتما پلاک استاندارد روی درب نصب شده باشد.
آموزش شهروندی درب ضد حریق چیست و آیا شما به نصب آن نیاز دارید یا خیر؟ باید بگوییم که این نوع از درب‌ها همان‌طور که از اسمشان پیداست از مقاومت بالایی در برابر آتش‌سوزی برخوردار هستند و از انتقال آتش از یک بخش ساختمان به بخش دیگر پیشگیری می کند. سرپرست سازمان آتش نشانی ماهیت استفاده از درب های ضدحریق را کند کردن سرعت انتشار آتش در بخش‌های مختلف ساختمان می داند و می گوید: ساکنین مجتمع های مسکونی با استفاده از درب ضد حریق در حقیقت برای خود زمان می خرند تا آتش نشانان به محل آتش سوزی برسند. محمد حسن صحراگرد ادامه می دهد: فضای پلکان در مواقع آتش سوزی باید یک فضای امن و بدون خطر باشد تا ساکنین بتوانند ساختمان را تخلیه نمایند و بدون درب ضد حریق این امکان میسر نیست. مسئول پیشگیری آتش نشانی هم حداقل مقاومت درب ضد حریق در برابر شعله را دو ساعت ذکر می کند و از شهروندان می خواهد تا درب ضد حریق در دو طرف هم سطح باشد و پاخور اضافی نداشته باشد و حتما پلاک استاندارد روی درب نصب شده باشد.

خبرهای شهری