preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


جلسه بررسی بودجه ۱۴۰۱ شهرداری بجنورد برگزار شد
جلسه بررسی بودجه ۱۴۰۱ شهرداری بجنورد برگزار شد. دکتر حمیدی با حضور مدیران بخش های مختلف ، بودجه شهرداری را مورد بررسی قرار داد. این چهارمین جلسه ای است که به صورت رسمی با محوریت بررسی و اصلاح بودجه در شهرداری برگزار می شود. تاکنون جلسات متعددی به صورت تخصصی با این موضوع در هر بخش برگزار شده است تا ماحصل آن به تایید و اجماع نظر با شهردار برسد. عینی سازی پروژه ها و نیازسنجی بر اساس اولویت های هر منطقه نکته ای بود که دکتر حمیدی آن را مورد تاکید قرار داد. در جلسه بررسی بودجه هر یک از مدیران و معاونین شهرداری ؛ برنامه هایشان را بر مبنای اولویت های کوتاه و میان مدت ارائه کردند و مواردی برای اصلاح یا تایید بودجه در جلسه مطرح و به مشورت گذاشته شد.
جلسه بررسی بودجه ۱۴۰۱ شهرداری بجنورد برگزار شد. دکتر حمیدی با حضور مدیران بخش های مختلف ، بودجه شهرداری را مورد بررسی قرار داد. این چهارمین جلسه ای است که به صورت رسمی با محوریت بررسی و اصلاح بودجه در شهرداری برگزار می شود. تاکنون جلسات متعددی به صورت تخصصی با این موضوع در هر بخش برگزار شده است تا ماحصل آن به تایید و اجماع نظر با شهردار برسد. عینی سازی پروژه ها و نیازسنجی بر اساس اولویت های هر منطقه نکته ای بود که دکتر حمیدی آن را مورد تاکید قرار داد. در جلسه بررسی بودجه هر یک از مدیران و معاونین شهرداری ؛ برنامه هایشان را بر مبنای اولویت های کوتاه و میان مدت ارائه کردند و مواردی برای اصلاح یا تایید بودجه در جلسه مطرح و به مشورت گذاشته شد.

خبرهای شهری