preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


ایجاد پارک بانوان در بجنورد به مرحله اجرا نزدیک شد
ایجاد پارک بانوان در بجنورد به مرحله اجرا نزدیک شد به گزارش واحد ارتباطات شهرداری موضوع تامین فضاهای متناسب با نیاز بانوان که نیمی از جمعیت شهری را شامل می شود یکی از دغدغه های مدیریت شهری در حوزه بانوان است که نتایج حاصل از پیگیری‌های انجام گرفته در حوزه بانوان تحت نظر مشاور مربوطه شهرداری با شناسایی نقاط مختلف شهری و بررسی قابلیت راه اندازی و ایجاد پارک بانوان با تمام مولفه های مناسب در ایمنی راحتی دسترسی آسان و وجود امکانات رفاهی و ورزشی به معرفی پارک آفرینش منتج شد لایحه پیشنهادی برای بررسی به شورای اسلامی ارسال و صبح امروز در جلسه علنی شورای اسلامی شهر موضوع راه‌اندازی و ایجاد پارک بانوان به رای گذاشته شد و با اکثریت آرا مورد تصویب قرار گرفت. شهردار بجنورد گفت : به زودی اطلاعات مربوط به تامین اعتبار برای محصور کردن و تامین زیرساخت های لازم در راه اندازی پارک بانوان به اطلاع شهروندان محترم خواهد رسید.
ایجاد پارک بانوان در بجنورد به مرحله اجرا نزدیک شد به گزارش واحد ارتباطات شهرداری موضوع تامین فضاهای متناسب با نیاز بانوان که نیمی از جمعیت شهری را شامل می شود یکی از دغدغه های مدیریت شهری در حوزه بانوان است که نتایج حاصل از پیگیری‌های انجام گرفته در حوزه بانوان تحت نظر مشاور مربوطه شهرداری با شناسایی نقاط مختلف شهری و بررسی قابلیت راه اندازی و ایجاد پارک بانوان با تمام مولفه های مناسب در ایمنی راحتی دسترسی آسان و وجود امکانات رفاهی و ورزشی به معرفی پارک آفرینش منتج شد لایحه پیشنهادی برای بررسی به شورای اسلامی ارسال و صبح امروز در جلسه علنی شورای اسلامی شهر موضوع راه‌اندازی و ایجاد پارک بانوان به رای گذاشته شد و با اکثریت آرا مورد تصویب قرار گرفت. شهردار بجنورد گفت : به زودی اطلاعات مربوط به تامین اعتبار برای محصور کردن و تامین زیرساخت های لازم در راه اندازی پارک بانوان به اطلاع شهروندان محترم خواهد رسید. به گزارش واحد ارتباطات شهرداری موضوع تامین فضاهای متناسب با نیاز بانوان که نیمی از جمعیت شهری را شامل می شود یکی از دغدغه های مدیریت شهری در حوزه بانوان است که نتایج حاصل از پیگیری‌های انجام گرفته در حوزه بانوان تحت نظر مشاور مربوطه شهرداری با شناسایی نقاط مختلف شهری و بررسی قابلیت راه اندازی و ایجاد پارک بانوان با تمام مولفه های مناسب در ایمنی راحتی دسترسی آسان و وجود امکانات رفاهی و ورزشی به معرفی پارک آفرینش منتج شد لایحه پیشنهادی برای بررسی به شورای اسلامی ارسال و صبح امروز در جلسه علنی شورای اسلامی شهر موضوع راه‌اندازی و ایجاد پارک بانوان به رای گذاشته شد و با اکثریت آرا مورد تصویب قرار گرفت. شهردار بجنورد گفت : به زودی اطلاعات مربوط به تامین اعتبار برای محصور کردن و تامین زیرساخت های لازم در راه اندازی پارک بانوان به اطلاع شهروندان محترم خواهد رسید.

خبرهای شهری