preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


تقدیر معاون خدمات شهری شهرداری از پرسنل اجراییات
تقدیر معاون خدمات شهری شهرداری از پرسنل اجراییات و مسئولین خدمات شهری شهرداری مناطق معاون خدمات شهری شهرداری بجنورد با درج پیام وصدور لوح تقدیر از زحمات مسئولین خدمات شهری در دو منطقه و پرسنل گشت و اجراییات شهرداری تقدیرکرد.
معاون خدمات شهری شهرداری از پرسنل کوشای اداره اجراییات شهرداری تقدیر کرد. درمتن این تقدیر امده است: "......." همکار گرامی اداره اجراییات شهرداری درپایان سالی پرکار و با انبوه وظایفی که بواسطه شیوع کرونا ، بارمضاعفی بر شهرداری ها وارد آورد ، کنترل و مدیریت بر اجرای قوانین شهروندی به مدد همت و تلاش و نظارت مجموعه اداره اجراییات حاصل آمد. اینک درپایان سال 99 و درآستانه آغاز سال نو در شروع قرن جدید ، امیدوارم درطی طریق خدمت بیش از گذشته موفق و موید باشید . این لوح تقدیر به پاس زحمات جنابعالی طی سال 99 دراجرای وظایف سازمانی تقدیم حضور می شود. آرزو می کنم درسلامت و بهروزی زیرسایه الطاف پروردگار و در کنار اعضای محترم خانواده تان اوقاتی خوش و پرامید را آغاز کنید. مجید شادکام – معاون خدمات شهری شهرداری

خبرهای شهری