preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


دستور شهرداربجنورد : مناسب سازی معابر شهری
دستور شهرداربجنورد : مناسب سازی معابر شهری
دستور شهرداربجنورد : مناسب سازی معابر شهری شهردار بجنورد طی بازدید میدانی از شهر ، دستور صریح مناسب سازی معابر را صادرکرد مهندس زارعی گفت هم اکنون تمام پیش نیازهای لازم برای آسفالت و لکه گیری معابر موجود است و باید نسبت به برنامه ریزی و رفع مشکلات معابر اقدام جدی صورت بگیرد. درادامه مهندس زارعی با دعوت از مدیر بازرسی شهرداری ( آقای علامت ) و کارشناس عمران (مهندس جمالی ) برای بازدید از یکی از مناطق شهری ، خواست تا به صورت ویژه مشکلات معابر این منطقه که درهسته مرکزی شهر واقع شده ، اقدام گردد. دراین بازدید ، دکتر انصاری (عضو ستاد مردمی توسعه استان ) شهردار را همراهی کردند.

خبرهای شهری