preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


نشست صمیمی شهرداربجنورد در خبرگزاری ایرنا
نشست تخصصی با اصحاب رسانه - این بار درجمع خبرنگاران خوب خبرگزاری محترم ایرنا
شهرداربجنورد در دیدار از مجموعه خبرگزاری محترم ایرنا ، روزگذشته نشست خبری با حضور خبرنگاران این پایگاه خبری برگزارکرد. مهندس زارعی دراین نشست عنوان داشت: فعالیت در رسانه دارای ارزش بالایی است چرا که رسالت اصحاب رسانه ، آگاهی بخشی به جامعه است و این مهم می تواند اهرم حمایت کننده ای از مدیریت شهری محسوب شود. مهندس زارعی با بیان اینکه بخش عمده ای از توان اجرایی شهرداری وابسته به جذب درآمد از محل پرداخت عوارض است ، گفت: در سایه مشارکت شهروندان است که مدیریت شهری می تواند برای تحقق برنامه های عمرانی برنامه ریزی کند. وی از خبرنگاران و مدیران خبری شهر درخواست کرد با ترویج فرهنگ پرداخت به موقع عوارض و مشارکت با شهرداری در انتقال پیامهای شهروندی ، زمینه همکاری با مدیریت شهری را توسعه بخشند. درادامه این دیدار ، خبرنگار محترم خبرگزاری ایرنا بخشی از مطالبات شهروندان درارتباط با شهرداری را با موضوع درخواست خدمات عمرانی مطرح کرد و مهندس زارعی برای رفع آنها درحد بضاعت و توان شهرداری قول مساعد دادند.

خبرهای شهری