preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


تبریک شهردار و مدیران شهرداری در روز شوراها
تبریک مدیران و شهرداربجنورد در یکصد و نود و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر به مناسبت روزشوراها
تبریک مدیران و شهرداربجنورد در یکصد و نود و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر به مناسبت روزشوراها شهرداربجنورد به همراه جمعی از مدیران شهرداری روز نهم اردیبهشت ماه – روز شوراها را به ریاست وا عضای شورای اسلامی شهر بجنورد تبریک گفتند. مهندس محمدی ریاست شورای اسلامی شهر با تشکر از حضور شهردار و مدیران شهرداری بیان داشت : به دلیل بیماری کرونا اکثریت برنامه های اجتماعی و فرهنگی تعطیل شده است و برگزاری مراسم به رسم سالهای گذشته در روز شوراها میسر نیست. مهندس محمدی افزود: گذشت 5 دوره از زمان موجودیت شوراهای اسلامی شهر موجب شده تجربیات و اندوخته های شورایی افزوده و نگاه تخصصی تری به مسائل داشته باشند. رئیس شورای اسلامی شهر یادآورشد: اختلاف نظر و اختلاف سلیقه دربین اعضای شورای شهر مانع خدمت نشده است و نگاه تخصصی در کمیسیون ها موجب شده مصوبات مشروط به طرح در کمیسیون ابلاغ شود که این امر ضریب خطا را کاهش داده است . مهندس محمدی وجود تحریم ها را ازجمله فراز و فرودهای جامعه نام برد که مشکلات زیادی را فراروی شهرداری ها قرار داده است . محمدی با بیان اینکه تاکنون مهندس زارعی بعنوان شهردار در 66 جلسه شورایی حضور داشتند ، این امر را نشان از تعهد و مسئولیت پذیری ایشان نام برد. محمدی انتخاب مدیران استان از جمع مدیران شهرداری را مایه مباهات دانست و اضافه کرد: اقبال انتخاب مدیران در سطح استان ازجمع مدیران شهرداری نشان از لیاقت بالا حاصل از تجربه و تخصص در بدنه شهرداری دارد . مهندس زارعی شهردار بجنورد با تبریک روز شوراها گفت : متاسفانه کرونا مانع اجرای مراسم باشکوه در تجلیل از مقام اعضای محترم شورای اسلامی شهر است اما به سهم خود از کوشش تک تک اعضای شورای اسلامی درحفظ فضای همدلی وهمراهی سپاسگزارم. شهردار افزود: نظارت شورای اسلامی شهر خللی در اجرای امور شهرداری وارد نمی آورد و امیدواریم این مجموعه همراه در شورای اسلامی شهر بجنورد به قوت خود با حفظ فضای همدلی زمینه مشارکت را درتمامی ابعاد مدیریت شهری قوت ببخشند.

خبرهای شهری