preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


آگهی فروش زمین و مغازه
آگهی مزایده فروش 4 باب مغازه و 5 قطعه زمین : شهرداری بجنورد در نظردارد 4 باب مغازه و 5 قطعه زمین به شرح مشخصات جدول ذیل را از طریق مزایده به فروش رساند. لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت و تحویل اسناد از اداره حقوقی و پیمان شهرداری مرکزی بصورت مهر و امضا شده طبق توضیحات اسناد مزایده و تحویل پاکتهای پیشنهادی خود به دبیرخانه شهرداری مرکزی حداکثر تا تاریخ 30 / 2/ 1400 اقدام نمایند یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 114 – 32222110 تماس حاصل نمایند

خبرهای شهری