preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


27 اردیبهشت ماه روزجهانی ارتباطات مبارک
27 اردیبهشت ماه - روزجهانی ارتباطات به همه عزیزان فعال دراین حوزه مبارک باد
ازگذشته تا امروز از شکل گیری اولین اجتماعات بشری ، ارتباطات نقش مهمی را در انتقال پیام ، شکل گیری روابط و ایجاد صمیمیت و همگرایی افراد در مبادلات فرهنگی و اجتماعی و علمی و ... ایفا کرده است . 27 اردیبهشت ماه - روز جهانی ارتباطات ، فرصتی است تا با نگاهی دقیق به نقش ارتباطات و رسانه در جامعه اطرافمان از همه افرادی که بخشی از نقش آفرینی شکل گیری ارتباط خوب و صمیمی را که همانا ارزنده ترین شکل نوع ارتباطات است ، قدردانی نماییم لذا از مجموعه محترم شورای اسلامی شهر بعنوان منتخبین شهروندان فهیم شهرمان که تمامی تلاشهای این مجموعه را می بینند ، دنبال می کنند و نقدهای حرفه ای شان ما را در ارتقای سطح آگاهی بخشی جامعه یاری می رساند ، سپاسگزاریم. تشکر ؛ از مدیران و خبرنگاران محترم که در رسانه های نوشتاری و مجازی تلاش می کنند ، همکاران خوبمان در مجموعه روابط عمومی شهرداری مناطق ، معاونت ها و سازمانهای شهرداری مرکزی که شریانهای اصلی ارتباطات با بخش مرکزی هستند و تلاشهای شبانه روزی شان با ارسال به موقع اطلاعات و اخبار مجموعه بزرگ شهرداری ، در ایفای نقش سازمانی اشان ما را در پیشبرد امور یاری می رساند، بویژه از محضر شهردار محترم – جناب مهندس زارعی و مدیران ارشد شهرداری (معاونین و مناطق ) که با حسن اعتمادشان به مجموعه ارتباطات شهرداری ، زمینه تحقق اهداف ما را در انعکاس به موقع اخبار فراهم آورده اند و همیشه به این مجموعه لطف بی حد داشته و دارند ، قدردانی می نماییم. باشد تا به دور از هر حاشیه ای درخدمت به وظیفه ای که آنرا مهمترین جلوه سازمانی خود می دانیم ، پویا و سازنده بعنوان عضو کوچکی از جامعه بزرگ ارتباطات فعالیت کنیم. مدیریت ارتباطات شورای اسلامی و شهرداری بجنورد – 27 اردیبهشت ماه 1400

خبرهای شهری