preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


تحقق شهرداری الکترونیک افق آینده شهرداری بجنورد
تحقق شهرداری الکترونیک افق آینده شهرداری بجنورد نشست مشترک شهردارو مدیران شهرداری بجنورد دراجرای طرح شهر الکترونیک
تحقق شهرداری الکترونیک افق آینده شهرداری بجنورد نشست مشترک شهردارو مدیران شهرداری بجنورد دراجرای طرح شهر الکترونیک شهرداربجنورد در نشست مشترک با طراحان نرم افزارشهرسازی مباحثی را در نحوه اجرا و کار آمدی نرم افزاری مطرح کردند. فلاحت مشاور ، طراح و مدیر پروژه هوشمند سازی شهرداری گفت: دراجرای هوشمند سازی ، دورنمای ما اجرای آن برای کل سیستم شهرداری است وایده تالار خدمات هوشمند در ارائه خدمات الکترونیک به شهروندان می تواند موثر باشد. آقای عطایی مدیر اجرایی پروژه نیز فرایندهای سازمانی را با قابلیت اجرایی مورد تاکید قرار داد. مهندس گلدادی معاون شهرسازی و املاک شهرداری ، هوشمند سازی سیستم شهرداری را یک ضرورت دانست اما مشروط به اینکه در بستر اجرا کاربردلازم داشته باشد و پاسخگوی فرایندهای سازمانی باشد. مهندس عمارلو شهردارمنطقه یک نیز به آنالیز درست از وضعیت موجود شهرداری تاکید کرد و خواست تا عملکرد سازمانی دربخشی از آن که هوشمند سازی اجرا شده است ، مورد تامل قرار بگیرد. مهندس نقیب شهردار منطقه دو نیز هوشمند سازی شبکه شهرداری را مستلزم کارشناسی بیشتر دانست و گفت باید اول ظرفیت شناسی کنیم ، چرا که تجربه ما در اجرای نرم افزار شهرنگار عملا ثابت کرد در بستر طراحی تا اجرا فاصله زیادی در اهداف و کارآیی وجود دارد. روشن ضمیر مدیراداره درآمد شهرداری نیاز به مشاوررا در اجرا مورد تاکید قرارداد و مهندس دوست محمدی گفت هدف از هوشمند سازی چابک کردن سیستم است درحالی که تجارب ما درگذشته دارای موفقیتی که انتظارش را داشتیم ، نداریم . آقای طلایی معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری نیز گفت : باید بدانیم چه خروجی و چه خدمتی را مد نظر داریم و باید بدانیم عمده جمعیت شهری نسبت به خدمات الکترونیک ناآگاه هستند که یک چالش بزرگ در اجرای طرح محسوب می شود. مهندس زارعی شهردار بجنورد در جمع بندی مطالب بیان داشت : تجربه ما از برون سپاری و خصوصی سازی تاکنون نتوانسته توقعات ما را برآورده سازد و باید تلاش کنیم از تجربه آزمون و خطا عبور کنیم و تهدیدها را به موازات فرصت ها مورد بررسی قرار بدهیم. مهندس زارعی نحوه نظارتها و انجام مطالعات بنیادی را مورد تاکید قرارداده و خواست زیرساختها را براساس نیاز و نحوه طراحی نرم افزارها براساس فرایندهای شهرداری تدوین شود.

خبرهای شهری