preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


رکاب زنی مدیران شهرداری در روز ملی دوچرخه سواری
مدیران شهرداری بجنورد در روز جهانی دوچرخه مسیری را با دوچرخه رکاب زدند
مدیران شهرداری بجنورد در روز جهانی دوچرخه مسیری را با دوچرخه رکاب زدند صبح امروز مسیر پارک شهر تا نهالستان را با دوچرخه طی کردند. مهندس زارعی ، شهرداربجنورد ، توجه به سلامت را با احیای فرهنگ دوچرخه سواری و توجه به جلوگیری از تردد خودروهای تک سرنشین موثردانست و گفت: سلامت تک تک ما در جامعه شهری بسته به فرهنگ وآدابی است که زندگی ما را تعریف می کند. مهندس زارعی افزود: چاقی ، سواری با خودرو و پرهیز از انجام ورزشهای هوازی تهدیدی برای سلامت ما است . شهردارعنوان داشت : دوچرخه سواری می تواند بخشی از اهداف توسعه پایدارشهری را محقق کند و توجه ویژه به آن می تواند منافع اجتماعی ، اقتصادی و زیست محیطی را تامین کند. گفتنی است در روزجهانی دوچرخه که برابر با تقویم مصادف با 13 خرداد ماه است ، مدیران شهرداری مسیری بطول 8 کیلومتر را رکاب زدند.

خبرهای شهری