preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


ساماندهی تابلوهای ترافیکی شهر
تابلوهای ترافیکی شهربجنورد ساماندهی می شود
تابلوهای ترافیکی شهربجنورد ساماندهی می شود مهندس جواد فیروزه رئیس اداره ترافیک شهرداری بجنورد گفت : تعویض ، نصب و بروز رسانی تابلوهای ترافیکی در مناطق مختلف شهر درحال انجام است. مهندس فیروزه افزود: به منظور کنترل بیشتر بر شرایط ترافیکی شهر ، کلیه عملیات انجام گرفته را در دو شیفت عصر و شب برنامه ریزی و اجرا می کنیم تا مشکلات گره ترافیکی ناشی از انجام امور خدماتی بوجود نیاوریم. مهندس فیروزه ادامه داد : نصب سرعت گیر و تعویض و نوسازی آن در خیابان 17 شهریور درحال انجام است و تابلوهای جانپناه شامل نصب در آیلند های بلوار شهید امامی فر و تقاطع های شهر تکمیل شد. رنگ آمیزی تیرهای چراغ برق های سطح شهر که مشکلات دید درشب ایجاد می کرد و منجر به سوانح رانندگی می شد نیز شناسایی و درحال انجام است وتاکنون در خیابان علوی و مرتضوی – میدان کارگر تا خیابان معصوم زاده – طول خیابان فردوسی تا میدان مادر و تقاطع باسکول به میدان خرمشهر کلیه تیربرق های طول خیابان رنگ آمیزی شدند. به گفته این مسئول نصب استوانه های ترافیکی که حد و مرز پارک خودرو در خیابانها را مشخص می کند نیز در خیابان جمهوری و میدان بازرگانی که از ترافیک بالایی برخوردار بودند نیز انجام گرفته است . مهندس فیروزه عنوان داشت : عملیات ایمن سازی ترافیکی شهر با توجه به ساماندهی به تابلوهای ترافیکی همچنان ادامه دارد و خط کشی طولی و عرضی خیابانها نیز به فراخور نیاز معابر در هر منطقه به موازات سایر فعالیتهای ترافیکی به انجام می رسانیم.

خبرهای شهری