preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


جلسه ملاقات مردمی شهرداری بجنورد برگزارشد
جلسه ملاقات مردمی شهرداری بجنورد برگزارشد
جلسه ملاقات مردمی شهرداری بجنورد برگزارشد بعد از یک وقفه سه ماهه درلغو جلسات ملاقاتهای مردمی شهرداری بجنورد ، با کمترشدن خطر شیوع بیماری کرونا و درنهایت رعایت پروتکلهای بهداشتی ، صبح امروز اولین جلسه ملاقات مردمی شهرداری در سال 1400 برگزارشد. مهندس زارعی دراین جلسه ، بعد از طرح درخواستهای شهروندان دستوراتی را برای رسیدگی به موراد مطرح شده صادرکرد. گفتنی است این جلسات ازاین پس روزهای سه شنبه به روال هر هفته درشهرداری برگزار می شود و متقاضیان می توانندبا مراجعه به شهرداری مرکزی و دریافت فرم مربوطه در لیست انتظار ملاقات عمومی با شهردار قرار بگیرند.

خبرهای شهری