preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


بازدید شهرداربجنورد از کمپ نگهداری سگهای ولگرد
بازدید شهرداربجنورد از کمپ نگهداری سگهای ولگرد
بازدید شهرداربجنورد از کمپ نگهداری سگهای ولگرد مهندس زارعی شهرداربجنورد طی بازدیدی از محوطه نگهداری سگهای ولگرد ، دستوراتی را برای رفع مشکلات و رسیدگی بیشتر به این حیوانات صادرکرد. مهندس زارعی گفت : حفظ و نگهداری از حیوانات در فرهنگ ما ایرانیان دارای ریشه های عمیق انسانی است و خوشبختانه نگهداری ازاین سگها می تواند موجب کاهش مخاطرات محیطی درتهدید شهروندان باشد. مهندس زارعی با ابراز خرسندی از تکمیل فنس کشی محوطه افزود: تجهیز کمپ نگهداری از حیوانات نیازمند رسیدگی و تامین برخی موارد است که براساس نیازسنجی و آسیب شناسی باید در اسرع وقت به اطلاع برسد تا بتوانیم بخشی از آنها را مرتفع کنیم . این مسئول توجه به نظافت محیط را در حفظ سلامت سگهای ولگرد ضروری دانست و گفت : امیدواریم شهروندانی که توانایی نگهداری ازاین حیوانات را دارند ، با مراجعه به این کمپ و ارائه درخواست نسبت به تحویل سگ بصورت رایگان بهره ببرند که می توانند بعنوان نگهبان باغها و اراضی مورد استفاده قراربگیرند. عقیم سازی این حیوانات با پرداخت هزینه از شهرداری دستوری بود که مهندس زارعی به آن تاکید کرد و کار رها سازی سگهای سالم در محوطه فنس کشی از هفته آینده به توصیه مهندس زارعی در دستور کار قرار می گیرد.

خبرهای شهری