preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


نگرانی شهردار از گسترش پاندمی کرونا دراجتماعات
گودرزی ،سرپرست شهرداری بجنورد: اغاز موج پنجم کرونا خدمات همکارانمان در سازمان ارامستان را بیشتر کرده است.
گودرزی ،سرپرست شهرداری بجنورد: اغاز موج پنجم کرونا خدمات همکارانمان در سازمان ارامستان را بیشتر کرده است. جهادگران خاموش در سنگر خدمات دهی بی تعطیلی و هراس خدماتشان را ارائه میدهند. شهروندان عزیز درک این شرایط و عبور از آن نیازمند همراهی همه ما است. هشدارها را جدی بگیرید و از اجتماعات خانوادگی بپرهیزید. برگزاری مراسم یادبود را مختصر و با حداقل ها برگزار کنید. همه ما نسبت به سلامت هم مسئولیم.

خبرهای شهری