preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


نام گذاری میدان و ساخت المان حجمی بنام شهدای سلامت
نام گذاری میدان و ساخت المان حجمی بنام شهدای سلامت
لایحه پیشنهادی شهرداری در روز پزشک به شورای اسلامی شهر تقدیم می شود نام گذاری میدان و ساخت المان حجمی بنام شهدای مدافع سلامت گودرزی سرپرست شهرداری بجنورد درحاشیه بازدید از غسالخانه و دیدار با پرسنل اجرایی سازمان آرامستان گفت: در جبهه مبارزه با کرونا ، کار در شغل غسالی از سخت ترین مشاغل وپرتنش ترین حرفه ها است که در دوران کرونایی بیشترین مسئولیت را برعهده دارند. این مسئول ادامه داد: در قدردانی از نام و یاد پرصلابت کادر درمان و پزشکان عالی مقام با افتخار پیشنهاد نام گذاری یکی از میادین را بنام مدافعین سلامت به شورای اسلامی شهر تقدیم خواهیم کرد و طراحی و اجرای ساخت المان حجمی که بنام شهدای مدافع سلامت بتواند قدردانی ما را برای همیشه از زحماتشان نشان دهد ، دردستور کار قرار می گیرد . عین بیگی رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد با استقبال از این پیشنهاد خواست تا در کمیسیون فرهنگی مطرح و نسبت به آن تصمیم گیری شود. مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری بجنورد – شهریورماه 1400

خبرهای شهری