preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


تجهیزات سرای مهر شهرداری بجنورد احیا می‌شود
تجهیزات سرای مهر شهرداری بجنورد احیا می‌شود
تجهیزات سرای مهر شهرداری بجنورد احیا می‌شود گودرزی، سرپرست شهرداری در حاشیه بازدید از سرای مهر شهرداری بجنورد عنوان کرد تشدید نظارت ها و رسیدگی به بهداشت محیط استفاده بهینه از امکانات موجود در راستای حفظ کرامت انسانی و تامین امکانات بر اساس شرایط فصلی و نیازهای افراد تحت پوشش در این مرکز سرای مهر شهرداری بجنورد مرکز نگهداری افراد بی سرپناه است و مرحله اول قرنطینه و نگهداری متکدیان محسوب می‌شود تاپس از پایش سلامت ، این افراد به دستگاه‌های ذیربط هدایت شوند

خبرهای شهری