preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


نصب روشویی مستلزم تایید ضرورت مرکز بهداشت
_نصب روشویی در معابر شهر به شرط اعلام ضرورت مرکز بهداشت مورد حمایت شهرداری بجنورد قرار میگیرد.
_نصب روشویی در معابر شهر به شرط اعلام ضرورت مرکز بهداشت مورد حمایت شهرداری بجنورد قرار میگیرد. 🔶_گودرزی سرپرست شهرداری بجنورد : نصب روشویی در شهر به منظور دسترسی آسان شهروندان به مواد شوینده و ضدعفونی ، نیازمند کارشناسی و تایید ضرورت از دانشگاه علوم پزشکی شهرستان است . 🔶_در دیدار با دکتر هاشمی این موضوع به عنوان مطالبه شهروندی از سوی اعضای محترم شورای شهر عنوان شد و رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفت هنوز مدارکی بر کاربرد مثبت و بازدارندگی آلودگی کرونا در شهرهایی که از آن استفاده کرده اند اعلام نشده است . 🔶_قرار است بررسی لازم به انجام برسد در صورت اعلام کارایی مثبت روشویی ، متولی تامین آن مرکز بهداشت شهرستان است. 🔶_قطعاً شهرداری در زمینه جانمایی و اختصاص فضای لازم برای نصب روشویی همکاری خواهد کرد.

خبرهای شهری