preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


دفن اموات کرونایی بدون تابوت
دفن اموات کرونایی بدون تابوت
دفن اموات کرونایی بدون تابوت سرپرست شهرداری بجنورد : دفن اموات کرونایی با تابوت ضرورت ندارد . گودرزی گفت : طی دیداری که به همراه ریاست و اعضای محترم شورای شهر با دکتر هاشمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی در روز پزشک داشتیم ، موضوع دفن اموات کرونایی با تابوت و هزینه‌ای که به خانواده ها تحمیل می شود مطرح شد و ایشان گفتند این موضوع ضرورت ندارد. وی افزود: در جابجایی اموات به سایر شهرها که تشدید رعایت ضوابط بهداشتی ضروری است ، می‌توان از تابوت استفاده کرد، اما در سایر موارد ، همان پروتکل های مورد رعایت در سازمان آرامستان ها و کاور کردن متوفی کافی است.

خبرهای شهری