preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


نشست هم اندیشی درآمدزایی شهرداری بجنورد
نشست هم اندیشی درآمدزایی شهرداری بجنورد باحضور عوامل مالی درشهرداری مناطق برگزارشد
نشست هم اندیشی درآمدزایی شهرداری بجنورد باحضور عوامل مالی درشهرداری مناطق برگزارشد نشست هم اندیشی مدیران میانی شهرداری با هدف تعریف درآمدهای پایدار و تلاش بر ایجاد آن ، ظهر دیروز درسالن جلسات شهرداری و به مدیریت آقای روشن ضمیر معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری برگزار شد. دراین نشست ، موانع و راهکارهای منابع جذب درآمد بررسی شد و محسن روشن ضمیر معاون توسعه مدیریت منابع گفت: - باید برای جذب درآمدها به نسبت بودجه تدوین شده تلاش کنیم و خود را متعهد به آن بدانیم. - تعیین تکلیف پرونده های مالی و متمرکز بر شهرداری مرکزی می تواند موجب رسیدگی و تسریع درامور شود.

خبرهای شهری