preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


کانالهای شهربجنورد ، فاجعه ای بنام زباله
کانالهای شهربجنورد ، فاجعه ای بنام زباله ازجنس بی توجهی شهروندان
کانالهای شهربجنورد ، فاجعه ای بنام زباله ازجنس بی توجهی شهروندان شادکام ، معاون خدمات شهری شهرداری بجنورد: - کانالهای آب شهربجنورد که قاعدتا باید مسیری برای هدایت آبهای سطحی و روان آبها باشند ، این روزها بواسطه بی توجهی برخی شهروندان با رها کردن زباله های شهری ، مسدود شده و بوی تعفن ناشی از گندآبه های حاصل همه شهر را می آزارد. - نگاهی به لایروبی های مستمر همکاران شهرداری در مجموعه خدمات شهری ، گویای این نکته است که بی توجهی به رعایت اصول بهداشتی با رها کردن زباله ، خطرو تهدیدی جدی برای سلامت شهر و حفظ محیط زیست است . - درگذشته ای نه چندان دور شهر بجنورد بواسطه زیبایی هایش با اخلاق خوش و فرهنگ بالای مردمانش در ردیف شهرهای تمیز و با اخلاق شناخته می شد ، اما متاسفانه این روزها درگیر انجام امور تکراری ناشی از اهمال و بی توجهی همین شهروندانی هستیم که بی شک خسارت و بی توجهی اقداماتشان مستقیما به خودشان بازخورد دارد. - حجم انبوه زباله های تلنبارشده در کانالها گویای این واقعیت است که در زمینه نهادینه شدن فرهنگ دفع زباله راه طولانی درپیش داریم.

خبرهای شهری